Trayecto desde:

INTERCAMBIADOR STA.CRUZ

Circuito: Intercambiador - Avda. José Manuel Guimerá - Avda.San Sebastián- Avda.Bravo Murillo - Plaza España -Marina - Rambla Santa Cruz - Avda. Asuncionistas- Reyes Católicos - Avda. Benito Pérez Armas - Avda. Tres de Mayo - Intercambiador
⏰25 min. 
LABORABLES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
SALIDAS SALIDAS
INTERCAMBIADOR INTERCAMBIADOR
06:30 07:00
07:00 08:05
07:15 09:15
07:30 10:25
07:50 12:05
08:05 13:25
08:25 14:45
08:40 16:05
09:00 17:25
09:15 18:40
09:35 20:15
09:50 21:25
10:25
11:25
11:45
12:05
12:25
12:45
13:05
13:25
13:45
14:05
14:20
14:45
15:05
15:25
15:45
16:05
16:25
16:45
17:05
17:25
18:05
18:40
19:20
19:40
20:00
20:15
20:35
20:50
21:10
21:25
21:45
22:00